Saturday, August 21, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग ५

~~~~~~~~~~~~~~~~
लाजाळूला त्या दिवशी
खूपच एकटं वाटलं
हात न लावताच ते मग
तसंच आपसूक मिटलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
हसत होतो मी भूतकाळावर
तेव्हा वेडा होतो कसला
तेवढयात हा आत्ताचा क्षणही
भूतकाळात जाऊन बसला
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
मरून पुन्हा जगासाठी
कीर्तिरूपे का उरावं
इथेच चरावं, इथेच झुरावं
इथेच करावं अन् इथेच पुरावं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ते दिवसच होते मंतरलेले
रात्रही आपल्यासह जागायची
८ बाय १० च्या त्या खोलीत
तेव्हा सुखंही मागे लागायची
~~~~~~~~~~~~~~~~

4 comments:

varada said...

saglya sololya khooop mast ahet re..Keep it up

Sushant said...

Thank you Varada! :)

Mugdha said...

हसत होतो मी भूतकाळावर
तेव्हा वेडा होतो कसला
तेवढयात हा आत्ताचा क्षणही
भूतकाळात जाऊन बसला>> Wah wa..

Sushant said...

:) Thanks Mugdha!