Tuesday, August 10, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग १

~~~~~~~~~~~~~~~~
तुझा निरोप घेताना
डोळ्यात पाणी साठलं
पण तुझे अश्रू बघताच
वेडं क्षणार्धात गोठलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
नाती आणि पैशात
कधीच गल्लत नसते
नाती 'किंवा' पैसा
हीच इथली रीत असते
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
तुला समोर बघताच
सगळं जुनं आठवू लागलं
तरी कधी नव्हे ते मन
माझं शहाण्यासारखं वागलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
माझ्या या स्वच्छ आकाशी
फक्त एकच ढग काळा आहे
बुद्धीला मुळीच पटत नाही
मनालाच त्याचा लळा आहे
~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments: