Saturday, August 21, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग ५

~~~~~~~~~~~~~~~~
लाजाळूला त्या दिवशी
खूपच एकटं वाटलं
हात न लावताच ते मग
तसंच आपसूक मिटलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
हसत होतो मी भूतकाळावर
तेव्हा वेडा होतो कसला
तेवढयात हा आत्ताचा क्षणही
भूतकाळात जाऊन बसला
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
मरून पुन्हा जगासाठी
कीर्तिरूपे का उरावं
इथेच चरावं, इथेच झुरावं
इथेच करावं अन् इथेच पुरावं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ते दिवसच होते मंतरलेले
रात्रही आपल्यासह जागायची
८ बाय १० च्या त्या खोलीत
तेव्हा सुखंही मागे लागायची
~~~~~~~~~~~~~~~~

Monday, August 16, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग ४

~~~~~~~~~~~~~~~~
भिन्न भाषा भिन्न धर्म
भिन्न रंग भिन्न वेश
भिन्नतेच्या भिन्न रक्तात
भिनलेला भारत देश
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
प्रलोभने सभोवताली
गुंग होते मती
विवेक कधी ना ढासळे
हीच उराशी भिती
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ठाऊक होतं मला एकदा
मौन आपलं सुटणार
जीर्ण अशा या रुक्ष वृक्षाला
पुन्हा पालवी फुटणार
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
मोठेपणाचं आमिष दाखवून
हळूच लहानपण नेतो
खांद्यावरचं ओझं काढून
मग म्हातारपण देऊन जातो
~~~~~~~~~~~~~~~~

Saturday, August 14, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग ३

~~~~~~~~~~~~~~~~
बघता वहीतलं
ते जाळीचं पान
लुप्त आठवणींचं
माजलं रान
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
दु:ख विरहाचं नाही
आठवणी सलतात
तुझ्या भासावर मग
अश्रूही भुलतात
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आपल्या पिढीचा
मुख्य शाप
धावताना लागलेली
कायमची धाप
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
रात्रीपुरतीच जगली होती
वेडी प्राजक्ताची फुलं
तेवढयात त्या पिंपळाला
त्यांनी जगण्याचं बळ दिलं
~~~~~~~~~~~~~~~~

Thursday, August 12, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग २

~~~~~~~~~~~~~~~~
शहराच्या वेशीपलीकडे
वसतो एक अजब गाव
शिक्षण नाही, नाही पैसा
तरी अंतरंगात शुद्ध भाव
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
चार शब्दात सांगतो
या जगण्याचे सार
आयुष्याच्या छातीवर
नियतीचे वार
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आपल्यांत नेहेमीच
होती एक अदृश्य भिंत
एकाएकी तुटलेलं नातं
ही एकच काय ती खंत
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आनंदयात्री व्हायला
थोडं वेडं व्हावं लागतं
शहाणपण हवं कशाला
अहो चार पैशात भागतं
~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuesday, August 10, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग १

~~~~~~~~~~~~~~~~
तुझा निरोप घेताना
डोळ्यात पाणी साठलं
पण तुझे अश्रू बघताच
वेडं क्षणार्धात गोठलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
नाती आणि पैशात
कधीच गल्लत नसते
नाती 'किंवा' पैसा
हीच इथली रीत असते
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
तुला समोर बघताच
सगळं जुनं आठवू लागलं
तरी कधी नव्हे ते मन
माझं शहाण्यासारखं वागलं
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
माझ्या या स्वच्छ आकाशी
फक्त एकच ढग काळा आहे
बुद्धीला मुळीच पटत नाही
मनालाच त्याचा लळा आहे
~~~~~~~~~~~~~~~~