Thursday, August 12, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग २

~~~~~~~~~~~~~~~~
शहराच्या वेशीपलीकडे
वसतो एक अजब गाव
शिक्षण नाही, नाही पैसा
तरी अंतरंगात शुद्ध भाव
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
चार शब्दात सांगतो
या जगण्याचे सार
आयुष्याच्या छातीवर
नियतीचे वार
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आपल्यांत नेहेमीच
होती एक अदृश्य भिंत
एकाएकी तुटलेलं नातं
ही एकच काय ती खंत
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आनंदयात्री व्हायला
थोडं वेडं व्हावं लागतं
शहाणपण हवं कशाला
अहो चार पैशात भागतं
~~~~~~~~~~~~~~~~

2 comments:

Archie said...

awesome brother.. ata charolya pan lihtos...sahi re.. u should change ur majors to arts... :D..already fan following ahe

Sushant said...

:) haha.. Thanks!