Saturday, August 14, 2010

सोळोळ्या (४ चारोळ्या :) - भाग ३

~~~~~~~~~~~~~~~~
बघता वहीतलं
ते जाळीचं पान
लुप्त आठवणींचं
माजलं रान
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
दु:ख विरहाचं नाही
आठवणी सलतात
तुझ्या भासावर मग
अश्रूही भुलतात
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
आपल्या पिढीचा
मुख्य शाप
धावताना लागलेली
कायमची धाप
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
रात्रीपुरतीच जगली होती
वेडी प्राजक्ताची फुलं
तेवढयात त्या पिंपळाला
त्यांनी जगण्याचं बळ दिलं
~~~~~~~~~~~~~~~~

2 comments:

Bhushan9 said...

आपल्या पिढीचा
मुख्य शाप
धावताना लागलेली
कायमची धाप

Loved this... man, u r becoming quite a writer!!!! m fan or urs..

Sushant said...

:) Thank you Bhushan!

'Writer' होतोय का माहिती नाही. I am just enjoying writing blog.

तू चंद्रशेखर गोखल्यांच्या चारोळ्या वाचल्या आहेस का?
'मी', 'मी माझा' आणि 'पुन्हा मी माझा' अशी त्यांची ३ पुस्तकं आहेत. ते खूप मस्त लिहितात. नक्की वाच, तुला आवडतील. मलाही वेळ काढून सगळी वाचायची आहेत.