Wednesday, January 21, 2009

आपल्यालाही गरज आहे?

मी सद्ध्या बर्फात राहतोय..! त्यामुळे हे दृश्य आता रोजचं झालयं.. ह्याला  icicles म्हणतात. Gravity मुळे पाण्याचा ओघोळ खाली पडताना, थंड हवेमुळे त्याचं solidificationही होत असतं. 

एक प्रकारची चढाओढंच सुरू असते.. दुष्ट  gravity खाली खेचत असते आणि ते बर्फाचे स्फटिक पूर्ण शक्तीनिशी एकमेकांना बिलगुन असतात! शेवटी ice crystals जिंकतात आणि सुंदर icicles तयार होतात!

आता ह्याला एकीचं बळ म्हणावं का एकमेकांमधलं प्रेम म्हणावं…! काही म्हणा, जिंकले खरे गडी!

आज आपल्यालाही गरज आहे का? Economic recession, terrorist attacks किंवा corruptionमुळे जेव्हा आपण 'Life SUCKS' म्हणतो, तेव्हा कदाचित आपल्यालाही गरज आहे निसर्गाकडून काहीतरी शिकायची.. गरज आहे एकीच्या बळाची,  गरज आहे आपापसातील द्वेष विसरुन प्रेम करायचीगरज आहे जिंकायची... 

4 comments:

Shining Horizons said...

nice thoughts...espcially the one 'Mee'

sahdeV said...

bhaari!!!! Masta new perspective!! Kharach aavadlaa! :)

sahdeV said...

(दुष्ट "gravity" खाली खेचत असते, शेवटी "ice crystals" जिंकतात)

Tumhi English medium vaaTtAn!!! :P

Makarand MK said...

छान!! उपमा आवडली!!