Wednesday, November 21, 2012

व्यक्त न करता येण्यासारखं..


व्यक्त न करता येण्यासारखं
प्रेम एकदा करून बघ
त्रास होईल मनाला, इतका
कुणासाठी झुरून बघ

त्या व्यक्तीच्या प्रत्येक गोष्टीचं

कौतुक मग मनाला करू देत
मनाची समजूत घालणं
तुझ्यासाठी अग्निदिव्य ठरू देत

नको मिळू देत प्रतिसाद तुला
मनाला तुझ्या दुखू देत
विचारात पडशील स्वत:बद्दल,
तुझ्या आत्मविश्वासाला झुकू देत

खूप वाटेल तुला व्यक्त करावसं,
पण शब्दांना जन्म देऊ नकोस
रोज सलत असेल काळीज तुझं
पण त्या दुखण्याला तू भिऊ नकोस

शक्य आहे त्या व्यक्तीला तुझ्या
प्रेमाबद्दल कधीच कळणार नाही
बहरलेल्या बगीच्यातलं तिला
एकही फुल मिळणार नाही

पण सरते शेवटी तुलाच वेड्या
एक आगळीक समाधान मिळेल
कारण तेव्हाच तुला
"निर्व्याज" प्रेमाचा खरा अर्थ कळेल..

6 comments:

Ashish Joshi said...
This comment has been removed by the author.
Ashish Joshi said...

apratim! sundar lihilays!

Sushant said...

Thank you Ashish! :)

Aditya Kulkarni said...

nivval apratim :) !! This is just too good

Sushant said...

Thank you Aditya! :)

अदिती चिक्षे said...

sooperlike !!!